Derma Friendly

O CHOROBACH

O PROGRAMIE

SZKOLENIA

KONTAKT

BUK

Poznaj Derma Friendly - zobacz film Jak przygotować się do wizyty Wspierają nas Przydatne adresy

ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI

 

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2013 r.

 

Niniejsze Zasady ochrony prywatności objaśniają sposób zarządzania danymi osobowymi, udostępnianymi przez użytkowników w witrynach internetowych obsługiwanych przez firmę AbbVie (w tym jej spółki zależne i stowarzyszone), zawierających odnośniki do niniejszych Zasad ochrony prywatności (określanych dalej jako „witryny internetowe firmy AbbVie”). Niniejsze Zasady ochrony prywatności opisują również sposób gromadzenia wybranych rodzajów danych technicznych oraz informacji o przeglądanych witrynach internetowych za pomocą plików cookie oraz podobnych technologii wykorzystywanych przez witryny internetowe firmy AbbVie.

 

Przed skorzystaniem z witryn internetowych firmy AbbVie lub udostępnieniem danych osobowych firmie AbbVie należy zapoznać się z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności.

 

 

Spis treści:


 

Rodzaj gromadzonych informacji

 

- Jak definiowane są „dane osobowe” w niniejszych Zasadach ochrony prywatności?

 

- Jakie rodzaje informacji firma AbbVie gromadzi drogą internetową?

 

Gromadzenie danych osobowych

 

- Czy firma AbbVie gromadzi „wrażliwe” dane osobowe?

 

- W jaki sposób firma AbbVie wykorzystuje gromadzone dane osobowe?

 

- Czy firma AbbVie wiąże dane osobowe udostępnione w witrynie internetowej firmy AbbVie z innymi danymi osobowymi użytkownika?

 

- W jaki sposób użytkownicy mogą decydować o sposobie gromadzenia i wykorzystywania przez firmę AbbVie ich danych osobowych?

 

- Czy firma AbbVie udostępnia dane osobowe osobom trzecim?

 

- Kto w firmie AbbVie ma dostęp do danych osobowych użytkownika?

 

- W jaki sposób firma AbbVie zabezpiecza dane osobowe?

 

- Czy firma AbbVie przekazuje dane osobowe do innych jurysdykcji?

 

- W jaki sposób firma AbbVie chroni prywatność dzieci?

 

- W jaki sposób można skorygować dane osobowe lub usunąć je z baz danych klientów?

 

Stosowanie plików cookie oraz innych technologii śledzenia

 

- Dlaczego witryny internetowe firmy AbbVie stosują pliki cookie oraz inne technologie śledzenia?

 

- Jakich typów plików cookie oraz innych technologii śledzenia używają witryny internetowe firmy AbbVie?

 

- W jaki sposób użytkownik może decydować o stosowaniu plików cookie oraz innych technologii śledzenia przez firmę AbbVie?

 

Informacje kontaktowe oraz aktualizacje Zasad

 

- Jak można skontaktować się z firmą AbbVie?

 

- W jaki sposób użytkownicy dowiadują się o aktualizacji niniejszych Zasad przez firmę AbbVie?

 

 

 Spis treści:


 

Jak definiowane są „dane osobowe” w niniejszych Zasadach ochrony prywatności?

 

„Dane osobowe” oznaczają informacje, które identyfikują użytkownika lub które, w uzasadniony sposób, mogą zostać wykorzystane do identyfikacji użytkownika i które są udostępniane i/lub gromadzone przez witryny internetowe firmy AbbVie oraz przechowywane przez firmę AbbVie w formie umożliwiającej dostęp do tych informacji. Dane osobowe to m.in. imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail oraz numer telefonu.

 

Jakie rodzaje informacji firma AbbVie gromadzi drogą internetową?

 

 

 

 

Gromadzenie danych osobowych


 

 

Czy firma AbbVie zbiera „wrażliwe” dane osobowe?

 

W jaki sposób firma AbbVie wykorzystuje gromadzone dane osobowe?

 

Firma AbbVie używa danych osobowych udostępnionych w witrynach internetowych firmy AbbVie, aby odpowiadać na pytania użytkowników i zapewniać im sprawną obsługę klienta. Dane osobowe mogą również zostać wykorzystane do innych celów biznesowych, takich jak oferowanie użytkownikom możliwości otrzymywania powiadomień dotyczących produktów lub usług firmy AbbVie, zapraszanie do udziału w badaniach ankietowych dotyczących produktów firmy lub informowanie o specjalnych promocjach.

 

Czy firma AbbVie wiąże dane osobowe udostępnione w witrynie internetowej firmy AbbVie z innymi danymi osobowymi użytkownika?

 

 

Firma AbbVie wykorzystuje te skonsolidowane informacje do ulepszania witryn internetowych i produktów firmy AbbVie, przekazywania informacji użytkownikom, zwiększania zakresu działań marketingowych i badawczych firmy oraz ułatwiania prowadzenia innej działalności gospodarczej.

 

W jaki sposób użytkownicy mogą decydować o sposobie gromadzenia i wykorzystywania przez firmę AbbVie ich danych osobowych?

 

Użytkownik może w każdej chwili ograniczyć ilość i rodzaj danych osobowych przekazywanych firmie AbbVie, zaprzestając wprowadzania danych osobowych w formularzach lub polach danych w witrynach internetowych firmy AbbVie. Dostęp do niektórych usług oferowanych przez firmę AbbVie przez Internet można uzyskać jedynie po wprowadzeniu wymaganych danych osobowych. W innych częściach witryn internetowych firmy AbbVie użytkownik może zostać poproszony o wyrażenie zgody na dodanie do list kontaktowych w celu otrzymywania ofert i informacji o promocjach oraz dodatkowych usługach, które mogą zainteresować użytkownika.

 

Czy firma AbbVie udostępnia dane osobowe osobom trzecim?

 

Firma AbbVie nie sprzedaje ani nie zezwala na dostęp do danych osobowych użytkownika osobom trzecim, z wyjątkiem czynności związanych ze sprzedażą lub przeniesieniem linii produktowej bądź oddziału albo w związku z prowadzeniem wspólnego programu marketingowego.

 

Firma AbbVie zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych osobowych użytkowników na wniosek upoważnionego organu administracji państwowej, w przypadku zaistnienia sytuacji związanej z bezpieczeństwem kraju lub w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Kto w firmie AbbVie ma dostęp do danych osobowych użytkownika?

 

Dostęp do danych osobowych posiada ograniczona liczba pracowników firmy AbbVie. Pracownicy firmy są szkoleni w zakresie zasad ochrony prywatności oraz sposobów bezpiecznego zarządzania i obsługi danych klientów.

 

W jaki sposób firma AbbVie zabezpiecza dane osobowe?

 

Firma AbbVie zabezpiecza każdą witrynę internetową, która zbiera dane osobowe, jednak poufność danych osobowych przekazywanych drogą internetową nie może być zagwarantowana. Firma apeluje o zachowanie ostrożności podczas przekazywania danych osobowych za pośrednictwem Internetu, w szczególności danych osobowych związanych ze stanem zdrowia użytkowników. Firma AbbVie nie gwarantuje, że nieupoważnione osoby trzecie nie będą miały dostępu do danych osobowych użytkowników, dlatego udostępniając dane osobowe w witrynach internetowych firmy AbbVie, należy rozważyć zarówno korzyści, jak i zagrożenia.

 

Ponadto witryny internetowe firmy AbbVie objęte niniejszymi Zasadami ochrony prywatności wyświetlają ostrzeżenie, gdy użytkownik klika odnośnik do witryny internetowej, która nie jest zarządzana przez firmę AbbVie ani nie podlega Zasadom ochrony prywatności firmy AbbVie. Użytkownicy powinni zapoznać się z Zasadami ochrony prywatności witryn internetowych osób trzecich przed udostępnieniem danych osobowych.

 

Czy firma AbbVie przekazuje dane osobowe do innych jurysdykcji?

 

Firma AbbVie przechowuje dane na zabezpieczonych serwerach w wielu krajach na całym świecie. Należy pamiętać, że informacje udostępniane firmie lub gromadzone przez firmę w wyniku korzystania przez użytkowników z witryn internetowych firmy AbbVie mogą być przetwarzane i przekazywane do krajów innych niż kraj zamieszkania użytkownika, w tym do Stanów Zjednoczonych. Przepisy dotyczące prywatności i ochrony danych w tych krajach mogą nie być tożsame z przepisami prawa obowiązującego w kraju zamieszkania użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przesyłanie, przechowywanie i przetwarzanie informacji w tych krajach poprzez korzystanie i działalność w witrynach internetowych firmy AbbVie lub poprzez udostępnianie firmie swoich danych.

 

W jaki sposób firma AbbVie chroni prywatność dzieci?

 

W jaki sposób można skorygować dane osobowe lub usunąć je z baz danych klientów?

 

Zgodnie z wymogami prawa krajowego, użytkownicy mogą zwrócić się do firmy AbbVie z prośbą o zmianę lub usunięcie ich danych osobowych z baz danych klientów. Wnioski te należy składać, kontaktując się z firmą AbbVie w sposób opisany poniżej. Dla potrzeb prowadzenia dokumentacji firma AbbVie zachowa pewne dane osobowe udostępnione w związku z przeprowadzeniem transakcji handlowych.

 

 

Stosowanie plików cookie oraz innych technologii śledzenia


 

 

Dlaczego witryny internetowe firmy AbbVie stosują pliki cookie oraz inne technologie śledzenia?

 

Plik cookie to plik, który serwer WWW firmy AbbVie może wysłać do komputera użytkownika, gdy ten odwiedza witrynę internetową firmy AbbVie. Plik ten jest przechowywany na komputerze użytkownika. Po wprowadzeniu przez użytkownika danych osobowych do formularza lub w polu danych w witrynie internetowej firmy AbbVie firma AbbVie może zastosować pliki cookie oraz inne technologie, aby umożliwić witrynie internetowej „zapamiętanie” osobistych preferencji użytkownika, takich jak często odwiedzane sekcje witryny oraz, za zgodą użytkownika, identyfikator użytkownika. Technologie biernego gromadzenia informacji mogą ułatwić użytkownikom korzystanie z witryn internetowych firmy AbbVie poprzez umożliwienie firmie AbbVie zapewnienia lepszej obsługi, dostosowania witryn internetowych do preferencji konsumentów, gromadzenia danych statystycznych, analizowania trendów oraz administrowania i usprawniania witryn internetowych firmy AbbVie w inny sposób. Wyłączenie technologii biernego gromadzenia danych może uniemożliwić dostęp do niektórych funkcji witryn internetowych firmy AbbVie.

 

Więcej informacji na temat plików cookie zawiera strona internetowa www.allaboutcookies.org .

 

Jakich typów plików cookie oraz innych technologii śledzenia używają witryny internetowe firmy AbbVie?

 

 

 

 

W jaki sposób użytkownik może decydować o stosowaniu plików cookie oraz innych technologii śledzenia przez firmę AbbVie?

 

Użytkownik może włączyć lub wyłączyć obsługę plików cookie i innych technologii śledzenia w witrynach internetowych firmy AbbVie. Sposób, w jaki użytkownik może tego dokonać zależy od witryny internetowej. W niektórych witrynach internetowych firmy AbbVie użytkownik może zostać poproszony o wyraźne wyrażenie zgody na stosowanie plików cookie i/lub innych technologii śledzenia w tej witrynie internetowej. Pliki cookie, które są niezbędne do działania witryny internetowej oraz do świadczenia usług żądanych przez użytkownika będą działać niezależnie od tego, czy użytkownik wyrazi na to zgodę, czy nie. Inne typy plików cookie i technologii śledzenia zostaną wyłączone do chwili wyrażenia przez użytkownika zgody na ich stosowanie. W rezultacie funkcjonalność witryny internetowej może być ograniczona do momentu wyrażenia zgody przez użytkownika.

 

W niektórych witrynach internetowych firmy AbbVie użytkownik może wyrazić zgodę na stosowanie plików cookie lub innych technologii śledzenia, które nie są niezbędne do działania serwisu, odpowiadając na pytanie o jego preferencje w tym zakresie lub zaznaczając pole wyboru odpowiedniej opcji. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na stosowanie plików cookie, funkcjonalność witryny internetowej może być ograniczona.

 

Niektóre przeglądarki internetowe umożliwiają ograniczenie lub wyłączenie stosowania plików cookie i innych technologii śledzenia. Instrukcje na ten temat na ogół można znaleźć w informacjach zawartych w menu „Pomoc” w przeglądarce internetowej.

 

 

Informacje kontaktowe oraz aktualizacje Zasad


 

 

Jak można skontaktować się z firmą AbbVie?

 

Aby zadać pytanie dotyczące użytkowania, zmiany lub usunięcia danych osobowych, które zostały udostępnione firmie AbbVie lub zrezygnować z otrzymywania przyszłych wiadomości od firmy AbbVie lub informacji na temat konkretnego programu prowadzonego przez firmę AbbVie, należy skontaktować się z firmą, klikając odnośnik „Kontakt” w odwiedzanej witrynie internetowej lub wysyłając wiadomość e-mail na adres webmaster@AbbVie.com . Można też wysłać list na następujący adres:

 

AbbVie Attention: Public Affairs 1 N Waukegan Rd North Chicago, IL 60064 United States

 

We wszystkich wiadomościach wysyłanych do firmy AbbVie należy podać adres e-mail, który wykorzystano do rejestracji (o ile dotyczy), adres witryny internetowej lub nazwę konkretnego programu prowadzonego przez firmę AbbVie, dla celów którego użytkownik udostępnił swoje dane osobowe (np. AbbVie.com). Należy również szczegółowo opisać swoją prośbę. Jeśli użytkownik chce usunąć, zmienić lub skorygować swoje dane osobowe i kontaktuje się z firmą AbbVie za pomocą poczty elektronicznej, w temacie wiadomości należy wpisać odpowiednio „Żądanie usunięcia” (Deletion Request) lub „Żądanie zmiany/korekty” (Amendment/Correction Request). Firma AbbVie dołoży wszelkich starań, aby odpowiedzieć na wszystkie uzasadnione prośby w możliwie krótkim czasie.

 

W jaki sposób użytkownicy dowiadują się o aktualizacji niniejszych Zasad przez firmę AbbVie?

 

Bez uszczerbku dla praw użytkowników w ramach obowiązujących przepisów firma AbbVie zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Zasad ochrony prywatności bez uprzedniego powiadomienia w celu odzwierciedlenia zmian technologicznych, prawnych i ustawodawczych oraz dobrych praktyk biznesowych. Jeśli firma AbbVie zmieni swoje praktyki w zakresie ochrony prywatności, zaktualizowana wersja Zasad ochrony prywatności będzie odzwierciedlać te zmiany, a użytkownicy zostaną powiadomieni o takich zmianach przez aktualizację daty wejścia w życie znajdującej się na początku niniejszych Zasad ochrony prywatności.